Energikortlægning igangsat

Væsentlige energiforbrugere på Fur vil blive kontaktet af Chanita Simonsen fra ProEnergi ang. et større energiprojekt på Fur. Projektet er noget vi forventer os meget af fra Fur EVER-styregruppen. 

For et par år siden inviterede Fur Ø-forening til et opstartsmøde på Fur færgekro af et projekt vi kalder Fur EVER, hvor der var deltagelse af foreninger, virksomheder og private. Siden da har vi fået lavet et par småprojekter, men sat tilbage af Covid-19-pandemien. 

Nu vil vi gerne sætte gang i udarbejdelse af en energi-udviklingsplan for Fur. I første omgang vil ProEnergi lave en kortlægning af situationen i dag, hvorefter fælles visioner og mål skal skitseres i en udviklingsplan (en såkaldt CETA (Clean Energy Transition Agenda). 

Mulighederne for at danne fælles front (foreningsliv, kommunal og erhverv) på nogle større projekter, vil øge mulighederne for en business case, som kommer alle til gode. 

I første omgang håber vi at I vil dele jeres energidata med ProEnergi, så kortlægningen bliver så præcis og aktuel som mulig. Senere vil vi præsentere kortlægningen, snakke fremtidsvisioner og mere konkrete projekter.