Indlæg ved generalforsamlingen 2023 i Fur Ø-forening

Erik Wind vil holde oplæg om Fur EVER til generalforsamlingen den 9. februar 2023, hvor der gøres status over de første 3 år i projektet og der opfordres til at komme med input fra endnu flere furboer. Kom rigtig gerne med jeres input til generalforsamlingen eller i kommentar-feltet nedenfor.

Mener du vi skal fokusere på samkørsel, delebilsfællesskaber, elbils-ø-taxa, energirenoverings- og tilskuds-rådgivning eller noget helt andet? Og vil du deltage i en arbejdsgruppe som driver et delprojekt?

Energikortlægning – Fur 2020

Den færdige CETA-rapport ligger nu tilgængelig for alle interesserede.
Første del er energikortlægningen af Furs forbrug i 2020. Den skal fungere som baseline og overblik over Furs nuværende energiforbrug. Med udgangspunkt i denne er rammerne for kommende projekter givet.
Anden del er en energihandlingsplan, som er under løbende konkretisering, hvor tiltag for Furs grønne omstilling indgår.

Hele rapporten er tænkt som løftestang til at opstarte nye energiprojekter. Data fra energikortlægningen skal bruges til at vurdere økonomi, sociale forhold og miljø-energi-relaterede konsekvenser.

Rapporten er på engelsk og kan læses her: https://energifur.dk/index.php/projekter/ceta/
Der vil blive udarbejdet et dansk sammendrag.

Tak til alle der har bidraget med data og andet input.

Energi i Fremtidsbutikken

I forbindelse med Fremtidsbutikken arrangeret af Skive kommune på Fur Museum i perioden 18.-26. november 2021, er der lavet en energisk stand.

Her bliver der fremlagt overblik over den netop gennemførte energikortlægning af Fur 2020 og diskuteret hvordan Fur som Grøn Ø kan og skal forstås i de kommende år.

Alle Furboers input er velkomne, så alle de bedste idéer for energi- og bæredygtighedsprojekter på Fur kommer frem.

ProEnergi der har lavet energikortlægningen og undertegnet vil være i Fremtidsbutikken den næste uge i tidsrummet:
Fredag den 19. november kl. 10-12 og 14-17
Torsdag den 25. november kl. 15-20
Fredag den 26. november kl. 14-16
Standen er tilgængelig i hele åbningstiden for Fremtidsbutikken.

Håber på at Furboerne har mange gode ideer at dele med projektet. Når alle gode idéer er indsamlet, vil der blive lavet en plan for hvordan og hvornår Fur lander som en måske lidt grønnere Ø.

/ FurEVER-projektleder fra Fur Ø-forening, Erik Wind

Energikortlægning igangsat

Væsentlige energiforbrugere på Fur vil blive kontaktet af Chanita Simonsen fra ProEnergi ang. et større energiprojekt på Fur. Projektet er noget vi forventer os meget af fra Fur EVER-styregruppen. 

For et par år siden inviterede Fur Ø-forening til et opstartsmøde på Fur færgekro af et projekt vi kalder Fur EVER, hvor der var deltagelse af foreninger, virksomheder og private. Siden da har vi fået lavet et par småprojekter, men sat tilbage af Covid-19-pandemien. 

Nu vil vi gerne sætte gang i udarbejdelse af en energi-udviklingsplan for Fur. I første omgang vil ProEnergi lave en kortlægning af situationen i dag, hvorefter fælles visioner og mål skal skitseres i en udviklingsplan (en såkaldt CETA (Clean Energy Transition Agenda). 

Mulighederne for at danne fælles front (foreningsliv, kommunal og erhverv) på nogle større projekter, vil øge mulighederne for en business case, som kommer alle til gode. 

I første omgang håber vi at I vil dele jeres energidata med ProEnergi, så kortlægningen bliver så præcis og aktuel som mulig. Senere vil vi præsentere kortlægningen, snakke fremtidsvisioner og mere konkrete projekter.